QUANG LINH COMPUTER | MÁY TÍNH ĐỒNG VĂN

 Địa chỉ: CS1: 300 Phạm Ngọc Nhị – Phường Duy Minh – Thị Xã Duy Tiên – Tỉnh Hà Nam

CS2: 420 Nguyễn Hữu Tiến – Phường Đồng Văn – Thị Xã Duy Tiên – Tỉnh Hà Nam

\

Điện thoại: 0976769168 

Thời gian làm việc: 8h00 – 21h00

Email: quanglinhcompany@gmail.com

 

 

 

BẢN ĐỒ CS1: 300 Phạm Ngọc Nhị – Phường Duy Minh – Thị Xã Duy Tiên – Hà Nam

<